Bedøvelse

Flere prosesser innen fiskeproduksjon involverer håndtering, noe som alltid vil være stressende for fisken. Det kan være vaksinering, lusebehandling, transport osv. Stress øker faren for sykdom og kan i ytterste konsekvens føre til økt dødelighet.  

Bruk av bedøvelse gjør vaksinering og håndtering mer skånsomt og mindre stressende for fisken.  

Stress er ugunstig for alle dyr, både på land og i vann. Ved å bruke bedøvelse kan man minimere det akutte stresset ved håndtering, i tillegg til å redusere det kroniske stresset i etterkant av håndteringen. Bedøvelse kan også bidra til å gjøre selve prosessen lettere, da rolig fisk er lettere å håndtere.  

 

Benzoak vet
(Bedøvelse)
Finquel vet
(Bedøvelse)
Optomease vet
(Bedøvelse)
Tricaine pharmaq vet
(Bedøvelse)
Aqui-S vet
(Bedøvelse)
Benzorion vet
(Bedøvelse)