Bedøvelse

Flere prosesser innen fiskeproduksjon involverer håndtering, noe som alltid vil være stressende for fisken. Det kan være vaksinering, lusebehandling, transport og andre faktorer. Stress øker faren for sykdom og kan i ytterste konsekvens føre til økt dødelighet.  

Stress er ugunstig for alle dyr, både på land og i vann. Ved å bruke bedøvelse kan man minimere det akutte stresset ved håndtering, i tillegg til å redusere det kroniske stresset i etterkant. Bedøvelse kan også bidra til å gjøre selve prosessen lettere, da rolig fisk er lettere å håndtere.