Desinfeksjonsmidler

VESO innehar agenturet til Cid Lines an EcoLab Company på godt testede rengjøring- og desinfeksjonsmidler. Våre rådgivere med lang fartstid i bransjen skreddersyr planer med de riktige produktene slik at din virksomhet får en effektiv og god vaskeprosess. En god vaskeprosess gir bedre fiskevelferd som igjen gir bedre økonomi.

VESO har to solide desinfeksjonsmidler som er godkjent innen akvakultur; Virocid® og Kickstart. Etter en god rengjøringsprosess vet vi at våre desinfeksjonsmidler etter bruk gjør din virksomhet smittefri.

I VESO har vi testet våre vaske- og desinfeksjonsprodukter i RAS-systemer med svært gode resultater. Sammen med et godt utvalg av egne vannkvalitetsprodukter kan du som kunde være trygg på at VESO leverer en komplett pakke med basis i biosikkerhet og kunnskap. 

Innovasjon og nytenkning for å hjelpe kunder setter vi i VESO høyt. Derfor har vi opparbeidet oss god kunnskap innen RAS-systemer. 

Antallet RAS-anlegg øker i Norge, med ny teknologi som krever egnede kjemikalier. VESO har i samarbeid med Marineholmen RASlab gjort forsøk med våre produkter, hvor vi kan dokumentere god effekt og egnede løsninger for også denne type anlegg. I kombinasjon med våre bakterieprodukter kan vi garantere effektiv nedvask og desinfeksjon etterfulgt av rask oppstart og stabil drift.

Ta kontakt med vår rådgiver for hygieneplaner, produktgjennomgang og priser.