Skumdempere
Anti Foam Food
(Skumdemper)
Rengjøring innen akvakultur
Defoam FG-10
Transport, Brønnbåt, Der en ikke vil ha skumdannelse