Vask og desinfeksjon

I VESO har vi testet våre vaske- og desinfeksjonsprodukter i RAS-systemer med svært gode resultater. Sammen med et godt utvalg av egne vannkvalitetsprodukter kan du som kunde være trygg på at VESO leverer en komplett pakke med basis i biosikkerhet og kunnskap. 

Innovasjon og nytenkning for å hjelpe kunder setter vi i VESO høyt. Derfor har vi opparbeidet oss god kunnskap innen RAS-systemer. 

Antallet RAS-anlegg øker i Norge, med ny teknologi som krever egnede kjemikalier. VESO har i samarbeid med Marineholmen RASlab gjort forsøk med våre produkter, hvor vi kan dokumentere god effekt og egnede løsninger for også denne type anlegg. I kombinasjon med våre bakterieprodukter kan vi garantere effektiv nedvask og desinfeksjon etterfulgt av rask oppstart og stabil drift.