Hva er RAS?

  1. RAS, eller Recirkulating Aquaculture System, vil si et system for oppdrett av fisk hvor vannet som fisken lever i resirkuleres. I Norge er det mest vanlig å bruke RAS-anlegg til produksjon av settefisk, men det kan også brukes for å produsere fisk til slakteklar størrelse. For at vannet skal ha stabilt god kvalitet og være godt å leve i for fisken, er man avhengig av å ha et velfungerende biofilter. Dette filteret sørger for at avfallsstoffer fra fisk og fòr ikke hoper seg opp og blir skadelig for fisken.

HVORFOR RAS?