Vaksiner

Forebygging av sykdom er alltid bedre enn behandling, og et av de viktigste smitteforebyggende tiltak vi har innen fiskeoppdrett er vaksinasjon. Generelt gir dagens vaksiner god beskyttelse mot de fleste viktige bakterielle sykdommer, mens virale vaksiner har mer varierende effekt.  

Med mer enn 30 år i bransjen er VESO landets mest erfarne distributør av vaksiner og legemidler til havbruksnæringen.  

Sykdommer som tidligere førte til høy dødelighet er ikke lenger et problem takket være vaksinasjon. Dette har også resultert i at bruken av antibiotika er kraftig redusert og at Norsk oppdrettsfisk faktisk er det produksjonsdyret som forbruker minst antibiotika per år i verden. 

Alpha ERM Salar Vet
Konsentrat til bad (Konsentrat)
Alpha Ject 3000 vet
(Vaksiner)
Alpha Ject 6-2 vet
(Vaksiner)
Aquavac Relera vet
(Vaksiner)
Alpha Ject 5-3 vet
(Vaksiner)
Aquavac 6 vet
(Vaksiner)
Clynav
(Vaksiner)