Vaksiner

Forebygging av sykdom er alltid bedre enn behandling, og et av de viktigste smitteforebyggende tiltak vi har innen fiskeoppdrett er vaksinasjon. Generelt gir dagens vaksiner god beskyttelse mot de fleste produksjonssykdommene.

Sykdommer som tidligere førte til høy dødelighet er ikke lenger et problem takket være vaksinasjon. Dette har også resultert i at bruken av antibiotika er kraftig redusert og at norsk oppdrettsfisk er det produksjonsdyret som forbruker minst antibiotika per år i verden. 

Med mer enn 30 år i bransjen er VESO landets mest erfarne distributør av vaksiner og legemidler til havbruksnæringen.