Alpha ERM Salar vet

Klassifisering
Reseptgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
Type: Konsentrat til bad
Vaksiner
Egnet for