Vidalife

Hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i fiskeoppdrett 

Bruksområde  
Vidalife er et unikt, hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Det kan benyttes i tanker og kar, på utstyr og redskap, samt på andre flater som kommer i kontakt med fisk. 
Vidalife danner en glatt hinne på alle overflater og bevarer fiskens slimlag, og reduserer dermed skjelltap og småsår på fisken under håndtering. I tillegg bindes eventuelle skadelige metaller i vannet. Vidalife inneholder polyvinylpyrrolidon (PVP), en vannløselig polymer som gjør fuktede overflater svært glatte. 
 

Brukerveiledning 

 • Transporter Vidalife tilsettes direkte i transportvannet for å bedre kvaliteten og beskytte fiskens slimlag. Det tilsettes 60-70 ml Vidalife pr. 1000 liter vann. Konsentrasjonen kan holdes gjennom hele transportperioden uten skadelig effekt.  

 • Håndtering (vaksinering, sortering, stryking o.l.) Vidalife tilsettes direkte i holdetanker, bedøvelsesløsning o.l. Det tilsettes 6-7 ml Vidalife pr. 100 liter vann.  
   
  Håver og liknende utstyr dyppes i konsentrert løsning for å gjøre tråden glatt og redusere håvmerker på fisken. Bruk 10 ml til 10 liter vann.  
   
  Overflater fisken kommer i berøring med mens den er ute av vannet (bord, vekter o.l.) dusjes med ufortynnet Vidalife med en dusjeflaske eller liknende 

Brukskonsentrasjon 

 • Transport: 60-70 ml Vidalife pr. 1000L vann 

 • Håndtering (Vaksinering, sortering, stryking o.l.) 6-7 ml Vidalife per 100L vann. 

 • Håver, utstyr o.L dyppes i 10ml Vidalife til 10L vannbad. 

 • Overflater fisken kommer i kontakt med: Spray ufortynnet Vidalife med en dusjflaske e.l

Kontaktperson: 

Ragnhild Bleken Rud

Salg- og Markedssjef Veso Aqua

rbr@veso.no

+47 99159925