Såper

BRØNNBÅTER

VESO innehar agenturet for CID Lines produkter i Norge. Dette er velkjente, høykvalitets produkter innen vask og hygiene. Vi har lang erfaring med bruk av produktene og kan vise til gode resultater og erfaringer på båter og skip.

God biosikkerhet gir god fiskehelse- og velferd og god økonomi

I VESO har vi god erfaring og kunnskap om hvilke tiltak og produkter som må til for å rengjøre og desinfisere brønnbåter. Vaskeprosessen blir enklere med en bred portefølje og erfarne kunderådgivere som hjelper til med jevnlige kurs og befaringer på din båt. VESO investerer tid og ressurser på å tilpasse våre produkter best mulig til brønnbåter og også til å løse morgendagens utfordringer.

SETTEFISKANLEGG

I VESO bistår vi flere settefiskanlegg i Norge med biosikkerhetstiltak for å sikre optimale forhold for sikker drift. Vårt fokus på vask og desinfeksjon danner grunnlaget for god fiskevelferd ved å redusere risiko for sykdomsoverføring. Med lang erfaring i markedet har VESO kunnskapen som kreves for å utvikle hygieneplaner og formidle biosikkerhetskunnskap til klekkerier.