RAS Right

Oppdrett av sunn fisk krever rent vann. Våre RAS Right produkter tilfører riktige bakterier for god vannkvalitet i lukkede system