Optomease vet

Klassifisering
Resepgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
Type:
Bedøvelse
Egnet for