Aqui-S vet

Klassifisering
Reseptgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
Type:
Bedøvelse
Egnet for