Salmosan vet

Klassifisering
Reseptgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
Type:
Avlusningsmiddel
Egnet for