Avlusing

Lakselus er det som koster laksenæringen mest per år. I tillegg styrer lakselusa, via trafikklyssystemet, hvilke produsenter som får øke, må minske eller kan fortsette med dagens produksjon. Hensikten med trafikklyssystemet er å beskytte villaksen, men lusa utgjør også et helse- og velferdsproblem for oppdrettslaksen.  

Om lusegrensen overstiges må fisken behandles. Det finnes i dag mange muligheter for å fjerne og beskytte mot lus, men en av de viktigste metodene er fortsatt medisinsk behandling med legemidler.  

Selv om bruken av legemidler mot lakselus har blitt kraftig redusert de siste årene, er det fortsatt et behov for effektive legemidler. Redusert følsomhet og resistens er en av de største utfordringene når det gjelder behandling mot lakselus, dette gjør at forskning på nye og effektive metoder og substanser fortsatt er viktig.