Alpha Max vet

Klassifisering
Reseptgruppe C. Reseptpliktig legemiddel.
Type:
Avlusningsmiddel
Egnet for