Settefiskanlegg

  • Ingress (25- 50  ord) 
     

Vi i VESO hjelper flere settefiskanlegg i Norge med biosikkerhet slik at forutsetningene for sikker drift blir optimal. Fokus på vask og desinfeksjon legger grunnlaget for god fiskevelferd og sunn økonomi gjennom redusert smittepress.  

  • Undertittel (1-25) 

Lavt smittepress betyr god fiskevelferd- og helse. 

  • Brødtekst (25-50 ord) 
     

Etter lang fartstid i markedet har VESO kunnskapen som skal til for å utarbeide hygieneplaner og formidle kunnskap om biosikkerhet til settefiskanlegg. På denne måten bidrar vi til at smitte holdes nede og fiskevelferden oppe. 

Vidalife

(Hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel)
håndtering, husdyr, transport