Servicebåter

  • Ingress (25- 50  ord) 

Vi i VESO vet at harmoni mellom sjøfart og akvakultur er viktig og at biosikkerheten må overholdes. Gode vask- og desinfeksjonsprodukter med nødvendige godkjenninger en forutsetning for dette.  

  • Undertittel (1-25) 

VESO leverer raskt og effektivt godkjente produkter til din båt 

  • Brødtekst (25-50 ord) 

 
Brønn- og servicebåt segmentet er et stort område i Norsk akvakultur. VESO investerer tid og ressurser på å tilpasse våre produkter best mulig til dette segmentet og også til å løse morgendagens utfordringer.