DM CID-S Pro

Klassifisering
Skummende klorinert overflatesåpe
Type:
Såpe
Egnet for
Rengjøring innen akvakultur

DM CID-S Pro

Alkalisk, kraftig skummende, klorholdig såpe. Til bruk i næringsmiddelindustri og havbruk. 
Bruksområde  
DM CID S Pro erstatter produktet DM CID-S. Produktene har identiske bruksegenskaper.   

Høytskummende, konsentrert klorvaskemiddel til bruk i all næringsmiddelindustri og akvakultur. 
Velegnet til bruk på alle overflater innen akvakultur. Brønn, kar, gulv og vegger. 
Klor har en desinfiserende effekt som hjelper veldig godt på rengjøringsresultatet. 

Viktig å skylle godt etter angitt virketid ettersom fisk og akvatisk liv påvirkes negativt av klorrester. 

Brukerveiledning 

Velegnet i alle typer vaskesystemer der en ønsker en klorholdig såpe. Produktet kan også pålegges med skumlanse. Ved brukskonsentrasjoner på 4-5%, på rene flater vil produktet også ha desinfiserende egenskaper mot enkelte patogener; dokumentert i henhold til AFNOR test 72150M.  Vaskes av med lavttrykk (30 –50 bar) eller høyttrykk (80 –150 bar), temperaturer over 50°C skal ikke benyttes. Vær oppmerksom på at klorinnholdet i såpen kan gi en blekende effekt på enkelte overflater.  

Brukskonsentrasjon 

Bruksløsning: 2-4% (tilsvarende 2-4 dl per 10 liter vann).  

Kontakttid: 10-15 minutter avhengig av nedsmussingsgrad.  
 

Kontaktperson: 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722