De fleste har vel nå hørt om apekopper, så da tenkte vi det passet bra å snakke om laksens koppevirus, nemlig salmon gill pox virus. Populært kalt laksepox.

De fleste har vel nå hørt om apekopper, så da tenkte vi det passet bra å snakke om laksens koppevirus, nemlig salmon gill pox virus. Populært kalt laksepox.Laksepox forårsaker en gjellesykdom som er funnet hos norsk oppdrettslaks siden 1995. Sykdommen kan ramme i alle faser av produksjonen, men vanligst er et dramatisk forløp med store tap i settefiskfasen. Heldigvis er det tiltak man kan sette inn dersom man mistenker laksepox, som faktisk kan bidra til at fisken kommer seg gjennom med livet i behold.For å lære oss mer om dette har vi vært så heldig å få besøk i studio av en levende legende innen fiskehelse, nemlig Brit Tørud!Det faktum at hun nå er pensjonist hindrer henne ikke i å jobbe videre for fiskens ve og vel, blant annet i prosjektet TRACEPOX.Vi skal få høre historien fra da laksepox ble oppdaget, om selve viruset, hvordan det påvirker fisken og ikke minst hva man kan gjøre dersom man får det inn i anlegget sitt.