Hvordan skal man ta en blodprøve av en laks? Og hvorfor?

Det skal fiskehelsebiolog Martin Huun-Røed fra PatoGen fortelle oss om i dagens episode.

Vi skal få høre om hans erfaringer med bruk av blodprøver på laks i Skottland, hvordan det fungerer i praksis, hvilke parametre man kan måle og selvfølgelig hva en blodprøve kan fortelle oss. Ikke minst hvordan vi ligger an i forhold til å begynne med dette i utstrakt skala i Norge og hva som eventuelt er fordelene.