Slakteri

  • Ingress (25- 50  ord) 
     

Vår rike portefølje med vaske- og desinfeksjonsprodukter treffer også slakterier. Vi har velegnede produkter for næringsmiddelindustri og spesialprodukter for rengjøringsprosessen på et fiskeslakteri. 

  • Undertittel (1-25) 
     

Vi vil levere gode produkter fra yngel til ferdig slaktet fisk. 

  • Brødtekst (25-50 ord) 

Godt testede produkter fra vår leverandør Cid Lines EcoLab gjør at vi kan forsyne slakterier- og næringsmiddelindustrien i Norge med en komplett pakke av kjemikalier med alt som skal til for gode rengjøringsresultater og trygg drift.