Notimpregnering Chile

Brynsløkkens produkter blir distribuert av VESO Chile. Produktene er utviklet spesielt for det Chilenske markedet og de naturgitte forholdene i regionen. Produktene ble utviklet fra 2010 til 2015 i samarbeid med chilenske oppdrettere. Produktet «alta eficacia» ble levert kommersielt for første gang i 2015. Grunnet et tett samarbeid gjennom hele verdikjeden er produktene svært godt dokumentert, og markedets mest forutsigbare produkter i forhold til varighet det gir nøtene i sjøen.